پروفایل من

میلاد اسماعیلی

  • متولد 30 تیر 1371
  • اهواز
آرشیو
بدون هیچ ادعایی :
راه نیافتن به جشنواره عکس هرمزگان - 90
راه نیافتن به جشنواره عکس شهر و شهرنشینی - 91
راه نیافتن به جشنواره هنرهای تجسمی خوزستان - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس زمان - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس پایتخت پنجره ها - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس سفره های افطاری - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس عاشورایی - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس تصویر سال - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس معلول و معلولیت - 91
راه نیافتن به جشنواره عکس نور و نگاه - 92

از دیگر افتخاراتم ، شرکت نکردن در چند جشنواره ی داخلی و خارجی است ...!


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 26 مهر 1390
بازدید پروفایل: 8686