بیوگرافی و سوابق

فاطمه سادات خاتمی نژاد

علاقمند به نقاشی و انیمیشن
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری