پروفایل من

محیا صفرزاده

از تهی سرشار...

  • متولد 24 خرداد 1369
  • تبریز - تهران
آرشیو
ماسه ها فراموش کارترین رفیقان راهند
پا به پایت می آیند
آنقدر که سماجت شان در همراهی حوصله ات را سر می برند
اما کافی ست تا اندک بادی بوزد یا خورده موجی برخیزد
تا برای همیشه از حافظه ی ضعیف شان، رد پایت پاک شود
من از نسل ماسه نسیتم
از نسل صدفم
صدف هایی که به پاس اقامت یک روزه شان
تا دنیا دنیاست
صدای دریا را برای هر گوش شنوایی زمزمه می کنند...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 14 مهر 1390
بازدید پروفایل: 1918