پروفایل من

مهدی جلالی

آرشیو

اگرتکلیف ما تبدیل به عادت شود ، حقیقت در آن گم می شود. شهید سید مرتضی آوینی


mjalali35@gmail.com  

عضویت در تاریخ 9 بهمن 1389
بازدید پروفایل: 2984