پروفایل من

مبینا کوشکی

گرافیک

  • تهران
  • mobinakooshki@yahoo.com
آرشیو


کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ

 کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
تهران مرکزی


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 مهر 1390
بازدید پروفایل: 9785