پروفایل من

محمد ادیبی نیا

آرشیو
ای کاش کسی از عاشقی بو ببرد
دل را به شکار چشم آهو ببرد
من خسته ام از خودم خریداری کو ؟
تا قلب مرا به شرط چاقو ببرد id: moh_adibi e-mail: moh.adibi8@gmail.com
عضویت در تاریخ 21 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 1233