حلقه های اجتماعی

محمدرضا مجیدی

تولیدکننده انیمیشن سه بعدی
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
i♑A♏ ✤
معمار
تصویری موجود نیست
اکبر صباحی
عکاسی. نقاشی . گرافیک
پانته آ مسرور
------&&**معماری -گرافیک &&**------
حامد افشار
خورده عکاس، تصویربردار،نقاش
سمانه فخاری
گرافیک, عکاسی, تصویرسازی
سید امیر رضا عرشی ها
تولید کننده انیمیشن سه بعدی
غلامرضا برجیان بروجنی
طراحی ، گرافیک و عکاسی
فرزانه جهانبخت
دانشجوی گرافیک
فرزانه راشدی پور
گرافیک(تصویرسازی)
محمد حسین غایبی
تاتر وعکاسی وتاریخ هنر
نگار مقیمی
گرافیک ونقاش