پروفایل من

فائز مومنی پور

معرق کاری , شاید عکاسی

  • متولد 26 اسفند 1374
  • zz.ziadi@yahoo.com
  • migmig38@mailfa.org
آرشیو



وقتی که نیاز بشر را وادار میکند تا از یتیم خانه دزدى کند، باید باور کرد “دزد” اشتباه چاپی کلمه “درد” است…


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 بهمن 1391
بازدید پروفایل: 2325