پروفایل من

محمد صادق مظفری

طراحی سیاه قلم

  • متولد 31 خرداد 1367
  • 9179817935
  • فارس
  • لامرد
  • sadegh.mozaffari43@gmail.com
آرشیو

دهانت را می بویند

مبادا که گفته باشی "دوستت دارم"

دلت را می بویند

روزگار غریبی است"نازنین"

و "عشق" را

کنار تیرک راهبند 

تازیانه میزنند

"احمد شاملو"


عضویت در تاریخ 14 مرداد 1389
بازدید پروفایل: 1403