پروفایل من

محسن رضایی

  • تهران
  • تهران
  • tdel.ir
  • mohsen18sh@yahoo.com
آرشیو
پر می کشد دلم به تمنای نیزه ات
دنیای دیگری شده دنیای نیزه ات
بادست خط نیزه و خون گلوی تو
افتاده است هرقدم امضای نیزه ات

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 9472