پروفایل من

محسن افشاری

گرافیک 3بعدی ، خوشنویسی

  • متولد 29 مهر 1370
  • تهران
  • mohimax297@gmail.com
آرشیو
در هیچ به هیچ دلسپارند و خوشند
پا بر سر هیچ میفشارند و خوشند

دردا که همه بی قلم و پایه و رنگ
بر بوم جهان هیچ نگارند و خوشند
(امین افشاری)

معمولا دعوت نمیکنم ، خودتون بیاید

عضویت در تاریخ 29 مهر 1387
بازدید پروفایل: 5046