پروفایل من

محسن قضاتی

عکاس

  • همدان
  • تویسرکان
  • http://mw01.blogfa.com/
  • art7777777@yahoo.com
آرشیو

                                   ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                          .               موجیم که آسودگی ما  عدم ماست
                                                                                                        .                                                                               
   .
  .
.
عاشق خدا - شکست خورده در علم - عشق هنر - بعد از خدا و طبیعت، عکاسی و
ادبیات را می پرستم.
.
عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، مرکز توسعه هنرهای تجسمی معاصر و صندوق اعتباری هنر.
سابقه برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی عکاسی و شرکت در دو نمایشگاه گروهی
.
 غلام همت آنم که زیر چرخ کبود, ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است...
.
معتقدم هر فرد حرفه ای , گذشته آماتوری  داشته و هر فرد آماتوری با توکل بر خدا و تلاش میتونه در آینده حرفه ای بشه...
.
در این حجوم پائیزی
                            تنها با یاد تو
                                             سفری سخت از سردی سبز تا گرمی سرخ را می پیمایم
                                                                                                                                 آتشین معشوق حیات بخش من ...
                                                                                                                                                                                    ( تقدیم به تو که سهم منی)
                                                                                                                                                                                                  22/5/1400

عضویت در تاریخ 22 دی 1391
بازدید پروفایل: 6294