پروفایل من

محسن یادگاری

کامپیوتر

آرشیو
زبان حال سکوت را نه بغض، که تنها گریه می داند. قانونش هم این است؛ هر چه دانه ها بیشتر، سکوت پر معناتر.
عضویت در تاریخ 16 آبان 1389
بازدید پروفایل: 1198