پروفایل من

مجتبــی بادپــا

طراح.نقاش.مجسمه ساز

آرشیو
 • کسب چندین مقام پی در پی در مسابقات فرهنگی وهنری فرزندان شاهد وایثارگر استان مازندران - برگزیده کشوری1386-87
 • نفر اول آثار هنرهای تجسمی فرزندان شاهد و ایثارگر - همدان1381
 • نفر اول مسابقات فرهنگی وهنری در رشته طراحی با مداد سال تحصیلی 83 - 84
 • نفر اول مسابقات فرهنگی وهنری در رشته طراحی با مداد سال تحصیلی84 - 85
 • نفر اول مسابقات فرهنگی وهنری در زمینه آب مرکب و طراحی با زغال استان مازندران
 • و برگزیده کشوری در نهمین جشنواره مسابقات فرهنگی وهنری - یزد - 1385
 • نفر دوم مسابقات فرهنگی وهنری دانشجویان دانشگاه های - محمودآباد - 1388
 • برگزیده کشوری در سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامون فر- 1389
 • برگزیده کشوری در بخش هنرهای تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی - 1389
 • برگزیده کشوری در سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر - 1389
 • برگزیده کشوری در پنجمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر - 1391
 •  
 • برگزاری نمایشگاه گروهی - تهران نگارخانه لاله - 1385
 • برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی - جمهوری آذربایجان - باکو - 1386
 • برگزاری نمایشگاه آثار گرافیکی - آمل - خانه فرهنگ - 1387
 • برگزاری نمایشگاه طراحی - مصلی بزرگ محمودآباد – 1388
 • برگزاری نمایشگاه آثارهنرهای تجسمی- تهران - موسسه فرهنگی وهنری صبا -1389
 • برگزاری نمایشگاه آثارهنرهای تجسمی - تهران - پردیس سینما گالری ملت - 1389
 • برگزاری نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی - ساری - اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی -1390
 • برگزاری نمایشگاه آثارهنرهای تجسمی - تهران - موزه هنرهای معاصر-1391
 •  
 • شرکت در بیش از چند دوره مسابقات و نمایشگاه های گروهی در ایران،آذربایجان،کانادا،چین،مصرو لبنان.
 • شرکت در چندین دوره جشنواره بین المللی مجسمه های شنی

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 4 مرداد 1397
بازدید پروفایل: 166