پروفایل من

محمد رضا فتحی پور

گرافیک آرت و دیجیتالی و انیمیشن 3D

  • متولد 2 اردیبهشت 1364
  • 09131691494
  • اصفهان
  • اصفهان
  • morfsoft@yahool.com
آرشیو
در هنر غرق شو تا هنر را درك كنی تا آن موقع بگویی من هنر را میشناسم نه اینكه هنرمندم . و اگر خواهی هنرمند باشی پس آن موقع دیوانه هنر باش و از تلاش برای بهتر بودن دست نكش . Email & id : morfsoft@yahoo.com
عضویت در تاریخ 15 اردیبهشت 1387
بازدید پروفایل: 3358