پروفایل من

مرتضی علیشاهی

گرافیست

  • فارس
  • شهر مقدس شیراز
  • http://rajazmooyeh.blog.ir/
  • alishahi.morteza@gmail.com
آرشیو


 

با ســنگ ها بگوکه چه اندیشـه می کنند

                                             

                                              حتی بدون بال ، کبوتر کبوتر است
 

 
                   

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 30 دی 1389
بازدید پروفایل: 6877