پروفایل من

مصطفی عالمزاده

طراحی گرافیک

آرشیو


اینکه باید به فردا فکر کرد درست ؛ ولی بماند...
اینکه حرص مال دنیا رو میزنیم البته بعضی از ما رو میگم؛ ولی بماند...
اینکه زندگی قشنگه و خدایی که همه دوستش داریم این همه نعمت داده تا روزگاری رو که تو زمینیم سخت نگذره ؛ بماند...
اینکه خیلی هامون سفرمون پر از برکته برا همین هم با اسمش شروع می کنیم و با شکرش تموم ؛ بماند...
ولی خوب ؛ زندگی برا بعضی ها سخته. راه دور نریم بعضی های دور و برمون رو میگم.
اونایی که تنبلن و چشمشون به دست این و اونه و بدون حرکت برکت میخوان ؛ بماند...
اونایی رو میگم که زورشون رو برای نون حلال می زنن ولی زورشون خیلی به زور زمونه نمی چرخه.
منو تو میدونیم همه از خاکیم خاک سرزمینمونم پر از برکته ؛ پس بماند....
اگه بدونیم یه جایی یه کسی یه دردی داره , هممون یاعلی رو از بچگی یاد گرفتیم اونم مدد میکنه ؛ پس بماند...
سفرتون پر برکت فقط یه آمین ازتون میخوام که هیچ سفره ای بی برکت نمونه...
حالا با یاعلی تو و یاعلی من...
یاعلی...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 مرداد 1394
بازدید پروفایل: 752