بیوگرافی و سوابق

مصطفی نادری

برق-الکترونیک (اگه خدا قبول کنه عکاسی آماتور)
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری