پروفایل من

مصطفی نقی پور

طراحی و نقاشی

آرشیو
 کسی نگفته است که زندگی کار ساده ایست،
گاهی بسیار سخت و ناخوشایند می نماید.
 اما با تمام فراز و فرودهایش،
 زندگی ...از ما انسانی بهتر و نیرومند تر می سازد. 
حتی اگر در لحظه حقیقت آن را در نیابیم. 

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 19 آذر 1389
بازدید پروفایل: 3088