پروفایل من

محــــمـد پـارســـــا

طـــراح گـرافیـــک

  • متولد 1 شهریور 1365
  • فارس
  • شیـــــــــــراز
  • mp_oldnb@yahoo.com
آرشیو
ای صبانکهتی از کوی فـــلانــــی به من آر
زار و بیمار غمم راحـــت جــانـــی به من آر

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 1 آبان 1388
بازدید پروفایل: 3750