پروفایل من

مرضیه ربیعی

طراح گرافیک

آرشیو
تولد انسان روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن!
بنگر در این فاصله چه کردی؟
گرما بخشیدی...!؟
یا سوزاندی...؟!!

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 22 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 2229