پروفایل من

محمد صادق علیزاده

عکاس تجربی

  • متولد 2 بهمن 1368
  • msalizadeh.deviantart.com
آرشیو
زندگی با همه‌ی وسعت خویش
محفل ساکت غم خوردن نیست
حاصلش تن به جزا دادن و افسوردن نیست
زندگی خوردن و خوابیدن نیست
زندگی جنبش و جاری شدن است
از تماشاگاهه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند سهراب
عضویت در تاریخ 6 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 1354