پروفایل من

.. ..

  • متولد 14 آبان 1369
آرشیو
هر کودکی یک هنرمند است ،مساله مهم "هنرمند ماندن" است. پیکاسو

آلبوم های من

تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 21 مرداد 1391
بازدید پروفایل: 12947