پروفایل من

مریم فرامرزی

گرافیست

  • متولد 28 شهریور 1365
آرشیو
آنگاه که غرور کسی را له میکنی
آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی
آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی
آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری
آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری
می خواهم بدانم دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟؟
                                                                                                                                                        سهراب سپهری
عضویت در تاریخ 16 مهر 1391
بازدید پروفایل: 965