پروفایل من

نقش گره

دانشجو هنر

  • تهران
آرشیو
مگر عشق را جز در هجران و فرقت و غربت می توان آموخت؟
پس این درد فراق همه هستی آدمی است و مایۀ اصلی هنر نیز همین غربت است که با اوست از آغاز تا انجام
....


سید شهیدان اهل قلم.سید مرتضی آوینی


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 تیر 1392
بازدید پروفایل: 1846