پروفایل من

ناصر برزگر

عکاسی و خبرنگاری

  • متولد 20 دی 1362
آرشیو

زندگی
زندگی یک پاداش است نه یک مکافات...
فرصتی است کوتاه تا ببالی،بیابی،بدانی،بیندیشی،بفهمی و زیبا بنگری،
ودر نهایت در خاطره ها بمانی

عضویت در تاریخ 16 مرداد 1388
بازدید پروفایل: 11178