نگارخانه آثـار

[26]> آلبوم: طراحی

نویــد بیــدار

طراح گرافیک و عکاس
 • وریشه

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 2 فروردین 1396
  یادداشت هنرمند:
  لوگو طراحی و دوخت لباس
 • الله

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 2 فروردین 1396
  یادداشت هنرمند:
  نوشته الله و GOD ایده ای بسیار زیبا از یک دوست
 • آشنا

  از مجموعه: طراحی نشانه و نشانه‌نوشته

  تاریخ ارسال: 2 فروردین 1396
  یادداشت هنرمند:
  لوگو گروه دف نوازی آشنا