بیوگرافی و سوابق

نویــد بیــدار

طراح گرافیک و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
فناوری اطلاعات کاردانی دی   1389 تاکنون   سنندج ایران
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
اورزانس کامپیوتر صاحب امتیاز مهر   1383 مهر   1389 سنندج ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
ساختمانی سرو سرپرست کارگاه و کارپرداز آبان   1384 اردیبهشت   1387 سنندج ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
نوید گرافیک طراح مهر   1384 تاکنون   ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
کمپانی معین طراح آذر   1390 دی   1390 سلیمانیه عراق