پروفایل من

نازیلا پاغوش

نقاشی

  • متولد 15 بهمن 1365
  • آذربایجان شرقی
  • تبریز
  • www.facebook.com/nazila paghoosh
آرشیو
نطفه  من یه حادثه بود تولدی اتفاقی
 وبر حسب عادت زندگی را ادامه دادم
 مادرم بچه نمیخواست...
پدرم پسر میخواست...
 و من نقاش شدم و کمی دیــــــــــــوانه!
عضویت در تاریخ 3 آذر 1389
بازدید پروفایل: 10687