نگارخانه آثـار

[69]> آلبوم: naghshineh

ندا داودی

صنایع.دستی---طراحی.و.نقاشی
 • kelile v demneh

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 21 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • farasoo

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 21 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 1 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  kheyli dosesh daram.................!!!!!!!!!!!!!!
 • ..........

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • negargari

  از مجموعه: نگارگری (مینیاتور)

  تاریخ ارسال: 13 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • naqashi

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 27 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • سماع

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 4 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  اکرولیک وگچ.............
 • 445

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 22 اسفند 1390
  یادداشت هنرمند:
 • ??

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 14 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • naqaashi

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 1 تیر 1391
  یادداشت هنرمند: