نگارخانه آثـار

[69]

ندا داودی

صنایع.دستی---طراحی.و.نقاشی
 • ax

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • angoshtar

  از مجموعه: صنایع‌دستی و مجسمه‌سازی

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1391
  یادداشت هنرمند:
  materyal:berenj
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 19 شهریور 1391
  یادداشت هنرمند:
 • طراحی

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 15 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • xxxx

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 16 اسفند 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ax

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • kelile v demneh

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 21 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ax

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
 • negargari

  از مجموعه: نگارگری (مینیاتور)

  تاریخ ارسال: 13 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  eqtebas az tarhe hamsafare ostad aqamiri
 • miveh

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 3 فروردین 1392
  یادداشت هنرمند:
 • ax

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 19 آذر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ....

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 4 اردیبهشت 1392
  یادداشت هنرمند:
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 1 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
  ....
 • farasoo

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 21 خرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • khazan

  از مجموعه: نگارگری (مینیاتور)

  تاریخ ارسال: 30 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  copy az tarhe ostad farshchiyan
 • ...

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 27 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • سنجاق سینه

  از مجموعه: جواهرسازی و زیورآلات

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  متریال:برنج
 • Ax

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 4 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 1 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  kheyli dosesh daram.................!!!!!!!!!!!!!!
 • .....

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 27 مهر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • ..........

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 11 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • chehre

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 6 مرداد 1391
  یادداشت هنرمند:
 • tarahi

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 16 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  dostane azizam! in ye pish tarhe khoshhal misham nazar bedin chetori ejra beshe behtare.....
 • sanjaqe kot

  از مجموعه: جواهرسازی و زیورآلات

  تاریخ ارسال: 15 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  materiyal:noqreh
 • ...

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 15 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • آویز محمد

  از مجموعه: جواهرسازی و زیورآلات

  تاریخ ارسال: 4 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
  متریال:برنج ونقره....سنگ:عقیق سیاه....تکنیک:جوشکاری.....
 • parandeh

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 19 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • negargari

  از مجموعه: نگارگری (مینیاتور)

  تاریخ ارسال: 13 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • aviz

  از مجموعه: جواهرسازی و زیورآلات

  تاریخ ارسال: 22 تیر 1391
  یادداشت هنرمند:
 • raqsandeh

  از مجموعه: طراحی

  تاریخ ارسال: 23 تیر 1391
  یادداشت هنرمند: