پروفایل من

نگین کیخاونی

نقاشی و طراحی

  • متولد 21 فروردین 1379
آرشیو
ای همه هستی ز تو پیدا شده                                          خاک ضعیف از تو توانا شده
زیر نشین علمت کائنات                                               ما به تو قائم،چو تو قائم به ذات
مخترع هر چه وجودیش هست                                       مبدع هر چشمه که جودیش هست
چون خجلیم از سخن خام خویش                                     هم تو ببخشای به انعام خویش
                                                                                                                                  مخزن الاسرار

عضویت در تاریخ 30 شهریور 1392
بازدید پروفایل: 992