پروفایل من

نگین ع

طراحی و گرافیک

  • negin_alinaghi@yahoo.com
آرشیو

انگاه که غرور کسی را له میکنی

انگاه که کاخ ارزو های کسی را ویران میکنی

انگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی

انگاه که بنده ای را نادیده می انگاری

انگاه که گوشت را میبندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی

انگاه که خدا را میبینی و بنده خدا را نادیده میگیری

می خواهم بدانم

دستانت را بسوی کدام اسمان دراز میکنی تا برای

خوشبختی خود دعا کنی؟

 

 

>>>سهراب سپهری<<<<

 

عضویت در تاریخ 25 شهریور 1392
بازدید پروفایل: 1519