پروفایل من

مهدی بشیری نژاد

کاریکاتور و کارتون طراحی و برنامه نویسی

  • خوزستان
  • tarhkhane.ir
  • mbashiri83@yahoo.com
آرشیو


 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد درخت دشمتی بر کن که رنج بی شمار آرد

   هوامه آلود است و هر کس فقط خودش را می بیند ...

   انگار دوره حافظ هم غمه یاری بوده و قدیما هم بهتر نبوده و احتمالا از
   جایی که یاری بوده سخن میگه   یاری اندر کس نمی بینی یاران را چه شد دوستی کی آخر آید دوست داران را چه شد....


و و در جایی

    ما زیاران چشم یاری داشتیم خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

  تا درخت دوستی برگی دهد      حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
   گفتگو آئین درویشی نبود             ورنه با تو ماجراها داشتیم
شاید بخاطر بچه بودن و نداشتن مشکلات اکنون این جور فکر می کنیم.


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 مرداد 1392
بازدید پروفایل: 2127