پروفایل من

سمیه نیک فکر

عکاس- طراح گرافیک

  • متولد 8 دی 1359
  • تهران
  • s.nikfekr@gmail.com
آرشیو


من این خطوط نوشتم چنان که غیر ندانست/ تو هم ز روی کرامت چنان بخوان
که تو دانی (حافظ)
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 11 فروردین 1391
بازدید پروفایل: 9281