پروفایل من

نیلوتوس Nilotus

نیلوفر سادات فخرائی

  • Telgram @Nilotus| البرز | کرج
  • Nilotus.ir@gmail.com
آرشیو

سر به هوا گر بشدی بیش وکمش گر که بدی
جای خودت خیز و گر,آن بشدی که نبدی
نام مرا جعل مکن این همه بیداد مکن
من ز سر و دیده تو هوش مداوا تو نکن
سر به سر من نگذار این چه کنم,کم نگذار
من به و به کم نکنم لاف,قلم خم نکنم
نام مرازد که کسی,دید و ندیدست بسی
......


Nilotus 92.11.6
آلبوم های من

عضویت در تاریخ 3 بهمن 1388
بازدید پروفایل: 7230