بیوگرافی و سوابق

نیما اسکندری

گرافیست و (Ui و Ux) ، طراح وب و اپلیکیشن
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری