پروفایل من

سعید قاسمے

نقاش آماتور - هنرجو

آرشیو
هرگز از كسی كه همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .
( دكتر علی شریعتی )
عضویت در تاریخ 7 بهمن 1388
بازدید پروفایل: 3973