پروفایل من

Fatemeh a

آرشیو
زندگی  صحنه ی  زیبای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواندو از صحنه رود 
صحنه پیوسته به جاست
خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد.
نفمه هایتان خرم

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 13 بهمن 1394
بازدید پروفایل: 2070