حلقه های اجتماعی

مشتبی حیدرپناه

کارتونیست.تصویرگر...
بابک اسماعیلی
تصویرسازی،کاریکاتور،انترک
حامد زاهد
گرافیک - تصویر ساز کتاب کودک
رسول احمدی
Concept Artist/Illustrator/Storyboardman
تصویری موجود نیست
سپیده داودی
گرافیک ، عکاسی ، تصویرسازی
شیوا گل محمدی
طراح کاراکتر و استوری برد
طیبه توسلی
تصویرگر
تصویری موجود نیست
فرشته منعمی
تصویرگر کتاب کودک
ماندانا نیک سلیمانی
تصویر سازی، گرافیک، انیمیشن دو و سه بعدی
مانیآ عظیم نژاد
طراح گرافیک.شخصیت پرداز.تصویرگر.نگارگر
مه ناز صفویه
عکاسی - گرافیک - تصویرسازی