پروفایل من

امید رشادت نیا

گرافیک دو بعدی

  • متولد 26 اسفند 1370
  • omid_dsg@yahoo.com
آرشیو
رسیده ام به خدایی که اقتباسی
نیست
شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست

خدا کسی است که باید به عشق او
برسی
خدا کسی که از او سخت می‌هراسی نیست

به عیب‌پوشی و بخشایش خدا
سوگند
خطا نکردن ما غیر ناسپاسی نیست

به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای
دل
... که
خودشناسی تو جز خداشناسی نیست

دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش
هوای
مملکت عاشقان سیاسی نیست

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 4945