پروفایل من

امید طحان

گرافیک

  • متولد 12 اسفند 1360
  • 09121060978
  • 88705491-2
  • تهران
  • انتهای عباس آباد - ساختمان سبز - طبقه 6
  • www.raspinaclub.com
آرشیو
متاسفم که هنوز فرصتی پیدا نکردم که چند تا از کارهام و بگذارم و متاسفانه هر روز میشه فقط 4 نمونه کار گذاشت، اما هر روز میشه کارهای بسیار زیبای شما دوستان و دید و لذت برد .
عضویت در تاریخ 26 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 734