پروفایل من

امیر شجاع شجاعی پور

نقاشیخط

آرشیو


از هزاران یک نفر یک نفر اهل دِلند، مابقی تندیسی از آب وگِلند...
_______________________________________________
متولد 1356 بیرجند , خراسان جنوبی
لیسانس معماری
اساتید: مصطفی مهدیزاده , محمد کریم کریمی , محمد حسین افتخاری, مهدی اسماعیلی مود, هادی ذوالریاستین
استاد رنگ شناسی و نقاشیخط: مهران صدر السادات _دارا افشار, غلامرضا زاهدی
دارای مدرک ممتاز و عضو فعال انجمن خوشنویسان ایران شعبه مشهد از سال 1383 تا 1389
نفر برگزیده جشنواره بزرگ خوشنویسی خراسان در رشته خط نقاشی, دی ماه1382
نمایشگاهای انفرادی: هاله اشراق 1381 با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
گلستان خیال1386باهمکاری حوزه هنری-چهل شب هجران1387باهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی
سمفونی رنگ 1390 با همکاری حوزه هنری__رنگواره 1390  نگارخانه میرک _با همکاری کانون هنرمندان مشهد و نگارخانه میرک _
سیرنگ 1391 نگار خانه بهمن _با همکاری حوزه هنری خراسان جنوبی  ... و  گنج شرقی _ آذر ماه 1392 موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان __
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری کرمان .
نفر برگزیده جشنواره بین المللی نقاشیخط رضوی در  تابستان 1392
شرکت در سه نمایشگاه جمعی در داخل و چهار نمایشگاه جمعی در کشورهای مالزی, اندونزی, تاجیکستان و پاکستان
مدرس خوشنویسی و سابقه بیش از هفت سال تدریس در آموزشگاههای آزاد هنری مشهد.
Emil:amirshoja.shojaeipour@gmail.com
the_end_of_oxygen@yahoo.com
Tel:09357658845
______________________________________________________________
دوستان گرامی انتقاد و پیشنهاد شماست که یاری دهنده حقیر
در قویتر شدن آثار میباشد. نه فقط تعریف و تمجید تان.آلبوم های من

عضویت در تاریخ 9 بهمن 1390
بازدید پروفایل: 9416