پروفایل من

پیمان رشیدی

علاقمند به عکاسی

  • متولد 28 شهریور 1355
  • کرمانشاه
  • پاوه
  • paymanrashidi76@yahoo.com
آرشیو

برایتا ن دلی عاشق ذهنی جستجوگر روحی عصیانگر نگاهی پرهیزکار و زبانی پرسشگر می طلبم
عضویت در تاریخ 26 خرداد 1391
بازدید پروفایل: 2826