پروفایل من

یعقوب شجاعی

نقاشی

  • متولد 1 بهمن 1338
آرشیو
امید كسی را نا امیدمكن شاید امید تنها سرمایه او باشد.

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 آبان 1389
بازدید پروفایل: 15890