بیوگرافی و سوابق

مریم طالع زاری

هنرهای تجسمی،سنتی،چرم دست دوز
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری