پروفایل من

محسن کیانی

جهاد دو رکن دارد: هدف مقابل دشمن باشد؛ برای خدا جنگیدن

  • mo.119774@yahoo.com
آرشیو
بسم الله الرحمن الرحیم
آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم
نه اینکه با هر قیمتی زندگی کنیم

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 10 آبان 1390
بازدید پروفایل: 14806