نگارخانه آثـار

[192]> آلبوم: انتظار انقلابی

نهضت مردمی پوستر انقلاب

گرافیک انقلاب
 • راه از بی راهه جداست

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 22 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  اثر از همسنگر گرامی: هاله سادات وجدانی اکبرزاده
  لینک دانلود در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی، قابل چاپ:
  http://www.postermovement.ir/images/poster/thumb_postermovement91-02.jpg
  سایر پوسترها در همین مجموعه:
  http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=161
  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.
  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل postermovement.com@gmail.comمارادرثبتوقایعواطلاعرسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.
 • کبوتر دل من را تو جمکرانی کن

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 22 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  اثر از همسنگر گرامی: مرجانه رنجبر
  http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=161
  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.
  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل postermovement.com@gmail.comمارادرثبتوقایعواطلاعرسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.
 • می آیی از این راه

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 22 خرداد 1393
  یادداشت هنرمند:
  اثر از همسنگر گرامی: آرزو آقابابائیان
  سایر پوسترها در همین مجموعه:
  http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=161
  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.
  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل postermovement.com@gmail.comمارادرثبتوقایعواطلاعرسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.
 • «انتظار»

  از مجموعه: پوستر

  تاریخ ارسال: 28 آبان 1393
  یادداشت هنرمند:
  اثر از همسنگر گرامی:
  طراح:گروه هنری مصور
  لینک دانلود در قالب بنر و پوستر بدون هیچ مشکل فنی، قابل چاپ:
  http://postermovement.ir/poster.php?lang=fa&cat_id=160
  سایر پوسترها در همین مجموعه:
  تشکلها و سازمانهای مردمی و غیر مردمی میتوانند با درج نام و نشان خود پوسترها را منتشر نمایند.
  لطفا در صورت استفاده، چاپ، توزیع و نصب این پوسترها با ارسال عکس به ایمیل postermovement.com@gmail.com
  مارادرثبت وقایع واطلاع رسانی به فعالان نهضت یاری رسانید.