پروفایل من

... ...

آرشیو
از کسانیکه از من متنفرند ممنونم آنها مرا قویتر میکنند از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم آنها قلب مرا بزرگتر میکنند(( از کسانی که مرا ترک میکنند ممنونم آنها به من می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست...... )) از کسانی که با من میمانند ممنونم آنها به من معنای دوست داشتن واقعی را نشان میدند...... H.M 

Image Hosted by Free Picture Hosting at www.iranxm.comfree glitter text and family website at FamilyLobby.com
تصویری موجود نیست
عضویت در تاریخ 2 دی 1389
بازدید پروفایل: 5308