پروفایل من

محمد علی

من و هنر؟؟؟!!!

  • البرز
  • www.psdgraph.ir
  • info@psdgraph.ir
آرشیو


قربون صداقت اون بی سوادی که وقتی ازش پرسیدن عشق چند حرف ست؟  گفت چهار حرف.

همه بهش خندیدن، اما زیر لب با خودش میگفت : مگه حسین(ع) چند حرف ست؟

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 15 آذر 1391
بازدید پروفایل: 37607